Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Statut schroniska

STATUT

SZKOLNEGO SCHRONISKA MŁODZIEŻOWEGO nr 2

W DRAWSKU POMORSKIM

 

I.                  ZADANIA I NAZWA

 

 

§ 1

Zadaniem Szkolnego Schroniska Młodzieżowego nr 2 w Drawsku Pomorskim, zwanego dalej „schroniskiem”, jest upowszechnianie krajoznawstwa i turystyki jako aktywnej formy wypoczynku, zapewnienie uczniom taniego noclegu, opieki wychowawczej i informacji turystyczno-krajoznawczej.

 

§ 2

 1. 1.     Nazwa schroniska: Szkolne Schronisko Młodzieżowe nr 2 w Drawsku Pomorskim, zlokalizowane jest w internacie przy ul. Połczyńskiej 9 Zespołu Szkół Rolniczych, od września 2002 r. Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2  w Drawsku Pomorskim.
 2. 2.     Organem prowadzącym schronisko jest Powiat Drawski

 

 

II.               ORGANY SCHRONISKA

 

§ 3

  1. 1.      Organem schroniska jest kierownik zatrudniany przez Zarząd Powiatu Drawskiego.
  2. 2.      Do zadań kierownika należy planowanie, organizowanie, kierowanie i nadzorowanie pracy schroniska, a w szczególności:
    1. -        tworzenie warunków do realizacji zadań schroniska
    2. -        planowanie wykorzystania środków finansowych schroniska
    3. -        określenie zakresu czynności dla pracowników schroniska
    4. -        organizowanie wyposażenia schroniska
    5. -        zabezpieczenie prawidłowego prowadzenie i gromadzenia dokumentacji schroniska
    6. -        organizowanie okresowych inwentaryzacji majątku schroniska
    7. -        wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów szczególnych.

 

 

 

 

 

 

 1. III.           ORGANIZACJA SCHRONISKA

 

§ 4

Schronisko jest schroniskiem stałym, czynnym cały rok kalendarzowy posiadającym 50 miejsc noclegowych.

 

§ 5

Ustala się drugą kategorię schroniska. Zgodnie z wymogami tej kategorii, schronisko posiada:

  1. -         pomieszczenia mieszkalne wyposażone w tapczany z kocami lub kołdrami, bielizną pościelową, stół, krzesła, szafki i szafy ubraniowe.
  2. -         kuchnię samoobsługową oraz jadalnię wyposażoną w sprzęt kuchenny i stołówkowy ( kuchenkę do gotowania , lodówkę itp.)
  3. -         świetlicę z odpowiednimi materiałami i sprzętem do gier
  4. -         przechowalnię bagażu i sprzętu turystycznego
  5. -         bieżącą wodę przez całą dobę
  6. -         wc (jedno oczko na 10-15 osób), umywalka z lustrem (jedna na 10-15 osób)
  7. -         prysznic

 

§ 6

Cennik opłat za noclegi i inne usługi ustalany jest przez Zarząd Powiatu Drawskiego.

 1. 1.     Kierownik schroniska może wystąpić do Starosty Drawskiego z wnioskiem o zmianę cen noclegowych, w związku z podwyższeniem standardu świadczonych przez schronisko usług, oraz podwyższeniem opłat za energię i ogrzewanie.
 2. 2.     Ceny dotyczące innych usług może ustalać kierownik schroniska

 

§ 7

Za korzystanie z pomieszczeń schroniska w ciągu dnia obowiązuje opłata zgodnie z cennikiem ustalonym przez Starostę Drawskiego.

 

§ 8

Prawo do korzystania ze schroniska przysługuje młodzieży szkolnej, studenckiej, nauczycielom, nauczycielom akademickim i innym pracownikom oświaty oraz członkom PTSM, jak również turystom zagranicznym posiadającym legitymację ze znaczkiem „IYHF” lub legitymacje własnego stowarzyszenia.

 

 

 

 

 

§ 9

Z noclegów schroniska w miarę wolnych miejsc noclegowych, mogą korzystać również inne osoby.

 

§ 10

 1. 1.           Schronisko prowadzi rezerwację miejsc noclegowych wg zasad zapewniających prawidłowe funkcjonowanie obiektu.
 2. 2.           Rezerwacja powyżej 5 osób są ważne po wpłaceniu 25% zaliczki.
 3. 3.           Zwrot zaliczki może nastąpić po anulowaniu zamówienia, najpóźniej na dwa tygodnie przed planowanym terminem przybycia, po potrąceniu kosztów administracyjnych.
 4. 4.           zwrot zaliczki po anulowaniu zamówienia w terminie krótszym niż dwa tygodnie od planowanego przybycia może nastąpić tylko z ważnych udokumentowanych przyczyn, wg uznania kierownika schroniska. W przypadkach spornych sprawę kieruje się do Starostwa Powiatowego w Drawsku Pomorskim.
 5. 5.           Zgłoszenia grup wycieczkowych przyjmowane są wg kolejności.
 6. 6.           Osoby indywidualne nie rezerwujące wcześniej noclegu, mogą być przyjmowane bezpośrednio w schronisku, jeżeli są wolne miejsca z tym, że pierwszeństwo ma młodzież szkolna, studenci, nauczyciele oraz członkowie PTSM.
 7. 7.           Po porozumieniu z oddziałem Wojewódzkim PTSM, schronisko może bezpośrednio przyjmować zgłoszenia grup na okres letni.

 

§ 11

 1. 1.     Przyjmowanie osób w schronisku trwa od godziny 1700 do godziny 2100.
 2. 2.     Doba schroniska trwa od godziny 1700 do godziny 1000 dnia następnego. Wszystkich korzystających ze schroniska obowiązują przepisy meldunkowe.
 3. 3.     Od godziny 2200 do godziny 600 obowiązuje w schronisku cisza nocna i wygaszenie światła.
 4. 4.     w godzinach 1000 – 1700 z sypialni korzystać nie wolno. Odstępstwa od tej zasady są dopuszczalne tylko podczas złej pogody, po uzgodnieniu z kierownikiem schroniska.
 5. 5.     Ze schroniska korzystać można nie dłużej niż trzy kolejne noce, chyba że są wolne miejsca i kierownik schroniska wyraził zgodę na dłuższy pobyt.

 

§ 12

 1. 1.     Osoby płci męskiej i żeńskiej kwateruje się w zasadzie w oddzielnych pomieszczeniach przydzielonych przez kierownika schroniska.
 2. 2.     Kierownik grupy wycieczkowej i opiekunowie zobowiązani są nocować w schronisku razem uczestnikami. W przeciwnym razie grupa nie może być przyjęta do schroniska.

 

§ 13

Przygotowanie posiłków odbywać się może tylko w kuchni a spożywanie w jadalni.

 1. 1.     Używanie grzałek elektrycznych i otwartego ogni jest zabronione.
 2. 2.     Przemieszczanie sprzętu w sypialni jest zabronione.
 3. 3.      Do schroniska nie wolno wprowadzać zwierząt.

 

§ 14

W schronisku obowiązuje schludny ubiór i kulturalne zachowanie. Picie alkoholu, palenie papierosów, zażywanie narkotyków i uprawianie gier hazardowych jest kategorycznie zabronione.

 

§ 15

Za wszelkie zaistniałe uszkodzenia przedmiotów stanowiących własność schroniska odpowiada kierownik grupy wycieczkowej lub turysta indywidualny. Kierownik schroniska określa wysokość odszkodowania i sposób zapłaty.

 

§ 16

Schronisko ponosi jedynie odpowiedzialność za przedmioty wartościowe oddane do depozytu schroniska.

 

§ 17

W razie przekroczenia regulaminu schroniska lub nieodpowiedniego zachowania się, kierownik schroniska jest uprawniony do usunięcia winnego ze schroniska, a ponadto zawiadamia o tym właściwą jednostkę ( szkołę, uczelnię, organizację, zakład pracy).

 

§ 18

Osoby korzystające ze schroniska mogą wszelkie pozytywne i negatywne uwagi wpisywać do książki życzeń i zażaleń, która znajduje się w schronisku. W przypadkach spornych mogą odwołać się do Starosty Drawskiego.

 

§ 19

We wszystkich sprawach nie ujętych w regulaminie, a dotyczących toku życia w schronisku, jak zapewnienie porządku, przestrzeganie zasad współżycia społecznego, kultury obcowania itp. korzystający ze schroniska są zobowiązani stosować się do wskazań kierownika schroniska.

 

§ 20

Szczegółowe zasady organizacji i funkcjonowania schroniska reguluje wewnętrzny regulamin.

 

 

 1. IV.            PRACOWNICY SCHRONISKA

 

§ 21

Kierownika zatrudnia Zarząd Powiatu Drawskiego.

 

§ 22

Obowiązki kierownika schroniska określa Zarząd Powiatu Drawskiego.

 

§ 23

Personel schroniska zatrudnia kierownik schroniska stosownie do potrzeb i możliwości finansowych schroniska.

 

§ 24

Obowiązki personelu schroniska określa kierownik schroniska.

 

 1. V.               WSPÓŁPRACA Z PTSM

 

§ 25

Schronisko zarejestrowane jest w Polskim Towarzystwie Schronisk Młodzieżowych.

 

§ 26

Schronisko udziela władzom PTSM potrzebnych informacji o zmianach w stanie wyposażenia i stopniu wykorzystania miejsc noclegowych.

 

§ 27

Przedstawiciele PTSM mogą być zapraszani do udziału w kontrolach lub wizytacjach schroniska.

 

§ 28

Władze PTSM zaopatrują schronisko w swoje wydawnictwa, regulaminy, napisy informacyjne, organizują w porozumieniu ze Starostą Drawskim szkolenia personelu schroniska.

 

§ 29

Członkowie PTSM korzystają z 25% zniżki, posiadacze „Złotej Odznaki PTSM ”

Lub odznaki „Zasłużony Działacz Turystyki” 50% zniżki w opłatach za noclegi.

 

 

 

 

 

 

Statut został opracowany na podstawie ramowego statutu szkolnego schroniska młodzieżowego będącego załącznikiem do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 września 1993 r. ( Dz.U. Nr 95 poz. 434 )

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: 31-01-2008 21:49
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 31-01-2008
Ostatnia aktualizacja: - 31-01-2008 21:49